Beveiliging van een IT bedrijfsnetwerk is anno 2016 meer dan het installeren van firewalls en software. De bedreigingen zijn van een andere aard. Waar er voorheen via virussen of malware getracht werd om schade aan te richten aan netwerken, is de bedreiging vandaag van een andere orde. Enerzijds is de bedreiging veel gerichter. Malafide organisaties gaan veel directer en gerichter te werk om schade te kunnen berokkenen.

Ook is de bedreiging vaak onbedoeld intern veroorzaakt. Door – met de beste bedoelingen – op een bepaalde mail te klikken activeert Uw medewerker misschien een doos van Pandora met alle gevolgen van dien.

Met een CyberContract verzekering kan U vele van deze risico’s dekken:

  • Winstverlies na netwerkonderbreking
  • Wedersamenstelling van digitale activa
  • Data-aansprakelijkheid en netwerkbeveiliging
  • Cyberafpersing, losgeld en cyberdiefstal
  • Reputatieschade en herstelkosten
  • Juridische kosten, …

Meer informatie over een CyberContract verzekering vindt u in dit document.