Business Projects

GDPR Compliancy

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe GDPR-wetgeving van toepassing. Wij adviseren onze klanten proactief omtrent de GDPR-compliancy van hun onderneming.

Contacteer ons vrijblijvend voor een verkennend gesprek. We tonen u graag een aantal (anonieme) voorbeelden en bespreken graag de praktische mogelijkheden.

Betreffende de GDPR-compliancy van Comitor zelf:

De meeste klanten zijn vragende partij om Comitor formeel aan te stellen als gegevensverwerker. Voor hen hebben we een overzicht opgemaakt van de plichten en rechten die hieruit voortvloeien. Het is een handvest dat gebruikt wordt en waar op specifiek verzoek aanpassingen aan kunnen gebeuren.

Nota: Ad-hocklanten zonder Service Plan en Verwerkersovereenkomst GDPR kunnen zich beroepen op de standaard wettelijke voorzieningen. Alle vragen omtrent GDPR-wetgeving kunnen gesteld worden via privacy@comitor.be.

Meer weten?