Comitor is een anagram.

Enerzijds is het een afkorting voor COMmunicatie IT en ORganisatie. Anderzijds betekent het “ondersteunen” in het Latijn.
Het is eveneens de kortste samenvatting van wat we doen: professionele IT diensten leveren dankzij een professionele communicatie en organisatie.