Analyse van uw wensen & mogelijkheden

IT-Audit

Om u goed te leren kennen, zal onze samenwerking altijd starten met een IT-audit:

 • We bekijken het bestaande IT-netwerk en brengen alle pijnpunten en verbeteringen in kaart
  • Voldoet uw IT-netwerk en -infrastructuur aan uw bedrijfsnoden?
  • Is uw omgeving kost-efficiënt opgezet? Hoe kan dit beter?
  • Uit welke oplossingen haalt u het meeste voordeel?
 • We bepalen de verwachte systeemvereisten van het nieuw te installeren netwerk.

Op basis van dit auditverslag worden offertes samengesteld en worden volgende afspraken omtrent het Service Plan gemaakt.

Wat zijn uw doelstellingen & verwachtingen?

Het is van groot belang om in deze fase de juiste verwachtingen te bespreken inzake groei en stabiliteit van het netwerk voor de komende 3 tot 5 jaar. Zo kunnen we op lange termijn met u nadenken en strategische voorstellen doen die passen bij uw bedrijfsdoelstellingen.

Ontvang overheidssteun

Erkend dienstverlener KMO-portefeuille

Voor al onze adviestrajecten kan u aanspraak maken op de kmo-portefeuille. Hierdoor kan uw IT-audit tot wel tot 30% gesubsidieerd worden. Contacteer ons gerust voor meer info.

Zorg dat uw bedrijf GDPR-proof is

GDPR-audit

Wij adviseren onze klanten proactief omtrent de GDPR-compliancy van hun onderneming. Hiervoor bieden we een specifieke audit in een 3-stappenplan:

 1. Preventieve training van de pc-gebruikers. Zelfs met alle technologische oplossingen is het niet uitgesloten om toch slachtoffer te worden van een ransomware-aanval. Slecht of fout geïnformeerde werknemers zijn vaak (onvrijwillig) een open deur voor deze aanvallen. Comitor biedt hier trainingen aan alsook de mogelijkheid om steekproeven te voeren met valse “phishing”-mails naar uw werknemers toe. Een onbetwistmare must in een cyberpreventie: voorkomen is steeds beter dan genezen!
 2. Technische analyse. We testen de mate van beveiliging door middel van “ethical hacking”. U krijgt een volledig verslag van de zwakke punten in uw netwerk met aanbevelingen en remediëring.
 3. Functionele analyse. We testen de mate waarin vertrouwelijke gegevens achterhaald kunnen worden. Er worden richtlijnen geformuleerd naar opslag- en bewaarmogelijkheden van de gebruikersdata.

GDPR-compliancy van Comitor

De meeste klanten zijn vragende partij om Comitor formeel aan te stellen als gegevensverwerker. Voor hen hebben we een overzicht opgemaakt van de plichten en rechten die hieruit voortvloeien. Het is een handvest dat gebruikt wordt en waar op specifiek verzoek aanpassingen aan kunnen gebeuren.

Nota: Ad-hocklanten zonder Service Plan en Verwerkersovereenkomst GDPR kunnen zich beroepen op de standaard wettelijke voorzieningen. Alle vragen omtrent GDPR-wetgeving kunnen gesteld worden via privacy@comitor.be.